ögonbrynslyft

Ibland önskar man lyfta ögonbrynen diskret för att få en öppnare blick. En behandling med filler och botulinumtoxin kan hjälpa brynet att få ett fint lyft och en öppnare öga.

surmungipor

Behandlingar runt munnen

Vad vill du förbättra? Kombinationsbehandlingar är oftast bästa lösningen.

När huden förlorar sin spänst och elasticitet vid området kring munnen, är det vanligt att rynkor kring munnen uppstår. En minskad kollagenstimulering i huden förändrar också läpparnas form som då förlorar både volym och vitalitet och mungiporna börjar luta ned.

Såväl ärftliga faktorer som livsstil spelar in när vi åldras. Sol, rökning eller andra ohälsosamma aktiviteter kan accelerera processen. För en del kommer de första tecken på åldrande tidigt, för andra sent. Det finns därför ingen generell regel för när det är lämpligt att justera det man inte trivs med.

Bland de vanligaste problemen som många vill få hjälp med är

 • Rynkor runt munnen
 • Sura mungipor
 • Slapp hud som skapar intryck av sk hamsterpåsar
 • Volymförlust av läpparna
 • Synbart tandkött i samband med leende (Gummy Smile)
 • Godartade hudförändringar kring munnen, tex vårtor, pigmentförändringar eller xanthelasma (oregelbundet formade gulvita fläckar)

Åtgärder

Det du vill förändra eller justera kan många gånger ha flera lösningar. Ofta krävs olika typer av behandlingar för att uppnå ett fullgott resultat. Behandlingen kan ge en direkt synbar effekt. Men ibland krävs tålamod eftersom resultatet inte kommer omedelbart. Därför lägger vi gärna upp en individuell behandlingsplan för både lång och kort sikt.

Nedan följer exempel på hur du kan behandla de vanligaste problemen. Baserat på vår kliniska erfarenhet ger vi dig information om de mest framgångsrika åtgärderna.

filler

Rynkorna kring munnen behandlas framgångsrikt med filler. Resultatet syns omedelbart och varar mellan 4 -12 månader beroende på val av fillers och individuella faktorer.

Om mungiporna börjar peka nedåt kan man också med hjälp av filler skapa en ”gladare mun”.

De så kallade “hamsterpåsarna” som lägger sig som två veck kring munnen, kan också reduceras med fillerbehandling.

botox

Med hjälp av mycket små mängder Botox som injiceras i överläppen, kan rynkor kring munnen reduceras. Vissa kan uppleva ett obehag när Botoxen börjar verka då läppens rörlighet minskar. Man kommer inte att tala otydligt men för den som arbetar med sång, avråder vi behandlingen. Endast mycket små mängder injiceras, effekten varar därför endast ca 6 veckor, därefter bör behandlingen upprepas för bibehållas.

För “sura mungipor” kan botox också vara ett utmärkt alternativ. Muskulaturen som drar mungiporna nedåt försvagas vilket resulterar i en gladare mun. Effekten varar ca 3-4 månader.

Besväras man av ett leende som exponerar tandköttet (gummy smile), kan Botox försvaga överläppens muskulatur och på så vis sänka överläppen.

botox gummy smile

GUMMY SMILE

Gummy smile är ett uttryck för när man visar väldigt mycket tandkött ovanför tandraden när man ler. Detta behandlas med hjälp av botulinum toxin som får området ovanför överläppen att komma längre ner och täcka tandköttet.

Behandla gummy smile utan att operera

Många tror att operation eller tandreglering är den enda utvägen om man är född med ett leende som visar upp tandköttet ovanför tandraden men så är alltså inte fallet. Ett så kallat gummy smile går även att behandla med botulinum toxin som slappnar av muskelaktiviteten i ett område och får överläppen att sjukna längre ner och täcka upp tandköttet. Om det går att behandla med botulinum toxin i just ditt fall beror helt på individuella förutsättningar. Beror ditt gummy smile på en stark muskulatur i överläppen så går det oftast att behandla.

Är utgångsläget en stark muskel i kombination med en tunn överläpp så kan man motverka detta genom att kombinera en botulinum toxin behandling med en behandling med fillers i överläppen. På så sätt täcker man upp tandköttet i två steg och upphäver effekten av ditt gummy smile. 

För att avgöra om vi kan hjälpa just dig och din situation måste du boka in en konsultation så att vi får se över dina individuella förutsättningar.

Behandling av gummy smile med botulinum toxin

Innan behandlingen kommer din behandlare att prata med dig om smärtlindring. Eftersom alla människor har olika preferenser och känslighet finns det olika alternativ att välja på som t.ex. bedövningskräm, nervblockad (liknande den hos tandläkaren) eller nedkylning med is. Du kommer även att fotograferas.

Själva behandlingen går till så att man lägger ett par stick i muskeln nedanför näsan. Det kan sedan ta upp till 14 dagar innan man ser en förbättring. 

Vanligtvis bokar vi in dig på ett återbesök efter 14 dagar för att se hur det ser ut och om behandlingen behöver kompletteras.

Hur länge håller en behandling av gummy smile med botulinum toxin?

En behandling av gummy smile med botulinum toxin håller ca 3-6 månader. För att få ditt resultat att hålla så länge som möjligt efter det första behandlingstillfället rekommenderar vi en påfyllnad efter 3 månader.

Viktigt att veta innan man behandlar sitt gummy smile med botulinum toxin

Precis som inför alla injektionsbehandlingar skall du försäkra dig om att du går till en klinik där samtliga injektionsbehandlare är medicinskt utbildade och är leg. sjuksköterskor eller leg. läkare. Försäkra dig om att de produkter som används är välbeprövade och godkända. 

På im Clinicq esthetic värderar vi patientsäkerheten mycket högt och vi erbjuder endast muskelavslappnandeprodukter av högsta kvalitet. Vi använder oss uteslutande av produkter som är CE märkta, välbeprövade och mycket noga utvalda.

Varmt välkommen till oss på im cliniq esthetic

botox bunny lines

Botox är ett muskelrelaxerande ämne som används för att reducera och ta bort linjer/rynkor. Hållbarhet efter en behandling är ca 3-6 månader.
Områden att behandla:

-Pannan
-Glabella (arga rynkan)
-Kråksparkar (linjerna vid ögonvråna)
-Rökrynkor
-Mungipor/marionettlinjer
-Gummy Smile
-Lip Flip
-Bunny Lines (rynkor runt näsa)
-Svettbotox
-Masseter/tandgnissling/Jaw slimming
-Migrän

Ett återbesök ingår efter ca 14 dagar.

kråksparkar

Rynkor är ofta något som gör att man ser äldre ut. Rynkor uppstår när huden förlorar volym och elasticitet och har ofta ett samband med tyngdkraftens verkningar.

Den här sidan handlar om rynkor runt ögonen. Närmare bestämt rynkor i ögonens utkanter – även kända som skrattrynkor eller kråksparkar.

 • Skrattrynkor uppstår ganska tidigt i livet. Ofta börjar de synas redan i trettioårsåldern.
 • Skrattrynkor börjar som dynamiska rynkor. Detta betyder att de endast syns vid rörelse som när vi skrattar, ler eller kisar mot solen.
 • Efter en tid övergår de dynamiska rynkorna runt ögonen till statiska rynkor. Då syns de även i vila, först som små fina linjer och sedan som mer synliga ”kråksparkar”.
 • Det finns flera olika metoder för att behandla skrattrynkor. Den mest kända är botox.

Därför får vi skrattrynkor

Ögonen är en uttrycksfull del av vårt ansikte. Detta är möjligt tack vare att området runt ögonen har en välutvecklad muskulatur.

I takt med att vi åldras förlorar huden volym och flexibilitet. Den stelnar och blir tunnare. Detta gör att hudens motståndskraft och förmåga att släta ut försämras. Därför uppstår rynkor runt ögonen.

Rynkor runt ögonen utvecklas på ungefär följande sätt:

 1. När vi blir äldre börjar vi se sämre, vi blir mer ljuskänsliga och upplever oss ofta även mer besvärade. Detta leder till att vi grimaserar mer. Muskulaturen runt ögonen arbetar hårdare. Så småningom uppstår det rynkor runt ögonen.
 2. Hudens flexibilitet har försämrats. Den är inte lika smidig längre och klarar därför inte att släta ut mellan alla grimaser. Det uppstår små fina linjer i ögonens utkanter.
 3. Hudens fyllighet och volym minskar. Den minskade fyllighet gör att huden kan vecka sig. Detta gör att det uppstår rynkor i ögonens utkanter som ser ut lite som kråkans fötter. Därav namnet ”kråksparkar”.

Hur mycket rynkor vi får runt ögonen kan ses som summan av: grimasering + förlust av flexibilitet i huden + volymförlust i huden = rynkor.

Behandling av rynkor runt ögonen

Vi får alla rynkor runt ögonen. Vissa mer, andra mindre. Några av oss får dem redan i tjugofemårsåldern. Andra betydligt senare. Kanske är rynkorna resultatet av vi lett och skrattat mycket?

Kråksparkar är ett tecken på att vi levt och åldrats. I vissa fall kan dock rynkorna få oss att känna oss äldre än vad vi är, se slitna ut eller dra uppmärksamheten till fel ställe. Då finns det flera behandlingsalternativ att ta till.

Botox – det givna förstahandsvalet mot kråksparkar

Botox är ett muskelavslappnande ämne som sprutas in och förlamar de muskler som orsakar rynkorna. 

 • Botox är alltid det givna förstahandsalternativet för att behandla kråksparkar.
 • Det är en injektionsbehandling som tillfälligt blockerar muskulaturen. Resultatet håller i ca tre månader.
 • Priset för en behandling av kråksparkar med botox är ca 2 500 kr.
 • Behandlingen är smärtfri och tar ungefär 30 minuter

varmt välkommen

botox för pannrynkor

Varför behandlar vi pannrynkor?

Rynkor i pannan formas i horisontella (vågräta) linjer när Frontalis muskeln jobbar för att lyfta ögonbrynen uppåt och när man veckar pannan. Med tiden blir dessa linjer djupare och kan ge intryck av ett stressat och trött utseende. Pannrynkor kan effektivt behandlas med Botox för att mildra linjerna med ett utvilat och vitalt resultat. För optimal effekt är denna behandling utförd tillsammans med Botox i glabella musklerna (bekymmersrynkor mellan ögonbrynen) och kråksparkar runt ögonen för ett fräscht utseende i helhet.

Hur behandlar vi pannrynkor?

Botox är ett medel som injiceras ytligt under huden. Beroende på klientens ålder, önskemål, och dosen som används, kan det antingen förebygga framtida rynkor och stoppa dem från att bli djupa, eller mildra existerande rynkor. Frontalis muskeln är tunn och täcker hela pannan, och 4-6 små ytliga injektioner placeras högt i pannan med en liten nål. Effekten av behandlingen tar ungefär 21 dagar att verka och resultatet varar mellan 3-4 månader.

arga rynka

Rynkor mellan ögonen är ofta en av de första rynkor vi lägger märke till. Eftersom dessa rynkor kan få oss att se bevärade ut kallas de ofta för bekymmersrynka eller argrynka.

Rynkor mellan ögonen

En ”bekymmersrynka” mellan ögonen är ofta en av de första rynkorna vi får.

 • Anledningen till att vi ofta utvecklar en bekymmersrynka tidigt är att området (glabella) har en mycket aktiv muskulatur.
 • När vi grimaserar, kisar mot solen, är bekymrade eller får försämrad syn aktiveras muskulaturen i glabella och pressar ihop huden i en ”glabellarynka”.
 • Argrynkan börjar som en dynamisk rynka (syns i rörelse) för att successivt övergå till att bli en statisk rynka (syns i vila)

Botox är en säker behandling som väl utförd ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och fräscht ut. Medlet används bland annat mot kråksparkar och argrynkan.

Botox är en injektionsbehandling som blockerar den nervsignal som gör att en muskel dras samman. Resultatet är att linjer och rynkor som skapats av att du till exempel kisat mot solen eller rynkat pannan, mjukas upp och blir mindre synliga.

Fördelar med botox

+ Säker behandling om den utförs av legitimerad läkare eller sjuksköterska.
+ Behandlingen gör inte särskilt ont och innebär ingen direkt konvalescens.
+ Väl utförd behandling ger dig ett naturligt resultat och ett ansikte som ser utvilat och fräscht ut.

behandling av tandgnissling / käkförminskning

Visste du att man kan behandla tandgnissling/ Bruxism med botulinum toxin (btx)?

Tandgnissling/ tandgnissel och spända käkar är väldigt vanligt och beror ofta på stress, att du lider av någon form av nattstörning eller att du omedvetet biter ihop käkarna och pressar med din tuggmuskel under både dagen och natten.

Det i sin tur kan leda till att du får spänningshuvudvärk, migrän, värk i käken, ansiktet och öronen och att du får förslitningsskador på dina tänder.
I vissa fall kan käkmuskeln även bli så förstorad av spänningarna att ansiktsformen påverkas (masseter hypertrofi).

Botulinumtoxin (btx) ger ett mycket gott resultat på spända käkmuskler och tandgnissel och kan hjälpa även dig med bettskena att slippa den helt.

Genom att behandla tuggmuskeln(massetern) med btx injektioner minskar man tuggmuskelns kraft och på så vis slipper du symptomen som dessa spänningar kan ge.

 i de flesta fall kommer du som patient att vara helt symtomfri under hela perioden som effekten sitter i, ca 4-6 månader.

På köpet kan du som patient även få en avsmalnande effekt på käkmuskulaturen vilket skapar ett smalare intryck av en framträdande kantig underkäke. Denna behandling är vanligt förekommande i Asien då man i ett estetiskt syfte önskar att få just intrycket av ett avsmalnat ansikte.
Tror du att du är en kandidat för den här typen av btx behandling mot tandgnissel, som skapar symtom som spänningshuvudvärk? Hör av dig till oss så bokar vi in dig på en första konsultation.

varmt välkommen till Im Cliniq Esthetic

b-tox


Rynkor är en del av ansiktets åldrande och skrattrynkor kan vara charmerande. Men arga och sura rynkor kan ge fel budskap via kroppsspråket och är ofta något man vill korrigera. Rynkor uppstår när huden förlorar volym och elasticitet och har ofta ett samband med de mimiska muskler som finns i ansiktet men kan också uppstå på grund av tyngdkraftens verkningar.

Muskelavslappande behandling med botox kan användas för att behandla rynkor i ansiktet som orsakas av ansiktets mimiska muskler, t.ex. mellan ögonbrynen, i pannan, runt ögon och mun. Man kan även öppna upp blicken och göra ett litet ögonbrynslyft. Muskelavslappning kan också användas för behandling av näsrynkor, neddragna sura mungipor, rynkor runt munnen, skrynklig haka samt för att lyfta överläppskonturen och ge en sensuell mun. På halsen används behandlingen för att strama upp käklinjen, den s.k. Nefertitelinjen, för att behandla strama stråk (s.k. platysmal bands) och för rynkor i dekolletaget.