kråksparkar

Rynkor är ofta något som gör att man ser äldre ut. Rynkor uppstår när huden förlorar volym och elasticitet och har ofta ett samband med tyngdkraftens verkningar.

Den här sidan handlar om rynkor runt ögonen. Närmare bestämt rynkor i ögonens utkanter – även kända som skrattrynkor eller kråksparkar.

 • Skrattrynkor uppstår ganska tidigt i livet. Ofta börjar de synas redan i trettioårsåldern.
 • Skrattrynkor börjar som dynamiska rynkor. Detta betyder att de endast syns vid rörelse som när vi skrattar, ler eller kisar mot solen.
 • Efter en tid övergår de dynamiska rynkorna runt ögonen till statiska rynkor. Då syns de även i vila, först som små fina linjer och sedan som mer synliga ”kråksparkar”.
 • Det finns flera olika metoder för att behandla skrattrynkor. Den mest kända är botox.

Därför får vi skrattrynkor

Ögonen är en uttrycksfull del av vårt ansikte. Detta är möjligt tack vare att området runt ögonen har en välutvecklad muskulatur.

I takt med att vi åldras förlorar huden volym och flexibilitet. Den stelnar och blir tunnare. Detta gör att hudens motståndskraft och förmåga att släta ut försämras. Därför uppstår rynkor runt ögonen.

Rynkor runt ögonen utvecklas på ungefär följande sätt:

 1. När vi blir äldre börjar vi se sämre, vi blir mer ljuskänsliga och upplever oss ofta även mer besvärade. Detta leder till att vi grimaserar mer. Muskulaturen runt ögonen arbetar hårdare. Så småningom uppstår det rynkor runt ögonen.
 2. Hudens flexibilitet har försämrats. Den är inte lika smidig längre och klarar därför inte att släta ut mellan alla grimaser. Det uppstår små fina linjer i ögonens utkanter.
 3. Hudens fyllighet och volym minskar. Den minskade fyllighet gör att huden kan vecka sig. Detta gör att det uppstår rynkor i ögonens utkanter som ser ut lite som kråkans fötter. Därav namnet ”kråksparkar”.

Hur mycket rynkor vi får runt ögonen kan ses som summan av: grimasering + förlust av flexibilitet i huden + volymförlust i huden = rynkor.

Behandling av rynkor runt ögonen

Vi får alla rynkor runt ögonen. Vissa mer, andra mindre. Några av oss får dem redan i tjugofemårsåldern. Andra betydligt senare. Kanske är rynkorna resultatet av vi lett och skrattat mycket?

Kråksparkar är ett tecken på att vi levt och åldrats. I vissa fall kan dock rynkorna få oss att känna oss äldre än vad vi är, se slitna ut eller dra uppmärksamheten till fel ställe. Då finns det flera behandlingsalternativ att ta till.

Botox – det givna förstahandsvalet mot kråksparkar

Botox är ett muskelavslappnande ämne som sprutas in och förlamar de muskler som orsakar rynkorna. 

 • Botox är alltid det givna förstahandsalternativet för att behandla kråksparkar.
 • Det är en injektionsbehandling som tillfälligt blockerar muskulaturen. Resultatet håller i ca tre månader.
 • Priset för en behandling av kråksparkar med botox är ca 2 500 kr.
 • Behandlingen är smärtfri och tar ungefär 30 minuter

varmt välkommen